תגמול בכירים ודירקטוריון

מדיניות תגמול בכירים

תגמול בכירים מתייחס לקבוצת ההנהלה הבכירה בארגון, לרבות דירקטורים, יו"ר, מנכ"ל, סמנכ"לים, מנהלי חברות בנות, מנהלי חטיבות עסקיות ועוד.
ההסדרה של תגמול הבכירים היא סוגיה רגישה ומאתגרת והיא דורשת ניהול שיטתי ובניית תכניות מוגדרות וברורות לביצוע, תוך יצירת שילוב ראוי וקוהרנטי בין שלל ההיבטים הרלבנטיים – אסטרטגים, עסקיים, כספיים, רגולטורים, אנושיים, תרבותיים ויישומיים.

גובה השכר, תכנית הבונוס, תכנית תגמול הוני כולל מרכיבים שונים – אלה רכיבי הליבה בתגמול הבכירים. גיבוש מסמך מדיניות תגמול עוזר בהסדרה והגדרה של רכיבי התגמול השונים והתאמתם למכלול שיקולים.

במהלך השנים צברנו ב-Compvision ניסיון עשיר בליווי של מאות חברות ציבוריות ופרטיות בבניה של מדיניות התגמול ותכניות התגמול לנושאי המשרה השונים. הייחודיות של הצוות המקצועי והמיומן שלנו היא בראייה אינטגרטיבית רחבה ויכולת להעניק ללקוחותינו ליווי כולל, תוך התחשבות והתייחסות למכלול ההיבטים הרלוונטיים, משלב גיבוש המדיניות ועד לבניה ומימוש תכניות התגמול בפועל.

השוואות שכר - בנצ'מרק

תהליך השוואת שכר (בנצ'מרק) הוא תהליך אובייקטיבי לבחינת שכר ותגמול וההוגנות החיצונית שלהם. התהליך ותוצריו מסייעים למקבלי ההחלטות בחברה לקבל החלטות מושכלות בענייני עדכוני שכר, מינויים חדשים, שינויים בתנאי התגמול ועוד, תוך לקיחה בחשבון של מצב השוק. מעבר לכך, בנצ'מרק מסייע לחברות להתמודד עם התחרות בשוק על מנהלים איכותיים. בחברות ציבורית משמשת השוואת השכר כלי עבור הדירקטורים בתהליך קבלת ההחלטות בקביעת חבילת התגמול לבכירים.

ישנם כמה סוגי בנצ'מרק בולטים:

  • בנצ'מרק תגמול בפועל – בחינת התגמול ששולם בפועל בתקופה מסוימת בחברות ההשוואה לפי תפקיד.
  • בנצ'מרק מדיניות תגמול – בחינת תקרת חבילת התגמול (שכר קבוע, בונוס, תגמול הוני, מענקים מיוחדים וכו') שהחברות הגדירו במסמך המדיניות שלהן – זהו מסמך חשוב לחברות שמעוניינות לעדכן מדיניות קיימת או בונות מדיניות לראשונה (לקראת הנפקה בבורסה).
  • בנצ'מרק תנאי כהונה והעסקה – רלבנטי לתפקידי יו"ר ומנכ"ל ומציג את חבילת השכר, התגמול ושאר התנאים, כפי שאושרה לבעל התפקיד בהסכם בעת המינוי לתפקיד.
  • בנצ'מרק דירקטורים – התייחסות לחבילת התגמול של הדירקטורים, הכוללת את הרכיב הקבוע והרכיב המשתנה ולעיתים גם מרכיב של תגמול הוני.


במסגרת תהליך הליווי שלנו ב-Compvision אנו לומדים את מאפייני החברה והשוק שבו היא פועלת ומגבשים קבוצת השוואה רלבנטית לחברה. אנו משתמשים בנתונים מפורסמים וכן במאגר הנתונים הייחודי שנבנה ונצבר אצלנו, הכולל נתונים שלא פורסמו לציבור, ממאות חברות. משם, מרכזים, מנתחים ומדרגים את נתוני השכר המפורסמים בקרב קבוצת ההשוואה. את הנתונים שמתקבלים אנו מגבשים לכדי מסמך השוואה מסודר ומפורט, המשמש בסיס לקבלת החלטות בכל נושאי התגמול. התהליך נעשה בעבודה משותפת עם ועדת התגמול של החברה.

תהליכי הנפקה

נראה שלאחרונה הסטארטאפ-ניישן מבסס מסלול צמיחה חלופי מרענן לערוץ האקזיט שהיה בולט – דרך הנפקת הון.
המעבר לחברה ציבורית הוא לא טריוויאלי, יש לו היבטים רבים ואחד מהחשובים שבהם הוא מדיניות התגמול של מנהלי החברה. שכר ותגמול (כסף!) הם תמיד ענין משמעותי ורגיש, ואת השינויים שלאחר ההנפקה חשוב להכיר ולהיערך אליהם היטב. הבולט שבהם הוא הכפפתה של כל חברה ישראלית ציבורית לתיקון 20 לחוק החברות, שמחייב פומביות סביב תגמול נושאי המשרה בחברה ומוסיף תהליכי אישור פורמליים חדשים בחברה ומחוצה לה (אסיפת בעלי המניות).

הכל הופך לפומבי – גם הדוחות הכספיים של החברה, ובתוכם גם נתוני השכר והתגמול של 5 מקבלי השכר הגבוה שמתפרסמים לציבור בכל שנה. החברה תהיה מחויבת לפרסם את מדיניות התגמול לנושאי המשרה ואין אפשרות לחרוג ממנה ללא אישור האסיפה הכללית. לחברות שמנפיקות לראשונה יש חלון הזדמנויות מיוחד לגבש מדיניות תגמול ל-5 שנים (במקום 3 שנים לחברה שכבר נסחרת), מבלי להידרש לאישור האסיפה הכללית. לכן, למרות לחץ הזמן לפרסום התשקיף, חשוב לגבש ולצרף לתשקיף מדיניות התואמת את צרכי החברה ואת האסטרטגיה קדימה, בהתאם למקובל בשוק ולדרישות הרשות לניירות ערך.

אנחנו ב-Compvision שותפים בתהליך ההנפקה של לקוחותינו לאורך כל הדרך, בהתאם לצרכים השונים, החל משלב הצגת נתונים השוואתיים (בנצ'מרק), דרך ליווי הדיונים ותהליכי האישור של המדיניות עם נציגי ההנהלה, ועדת התגמול והדירקטוריון ורשויות וגופים מוסדיים במידת הצורך, עד לבניית תשתיות מסודרות לניהול נושא השכר, לרבות תכניות מענקים מדויקות וברורות ועוד.

תגמול הוני - אופציות ומניות

תגמול הוני הוא תגמול שנגזר מעליית הערך הצפויה של שווי החברה בהמשך או מהשינוי במחיר המניה ביחס למחיר המימוש שנקבע. תכנית התגמול ההוני יוצרת עבור מנהלים ועובדים בחברה פוטנציאל לתגמול משמעותי במקרה של שיפור ביצועי החברה בטווח ארוך.

אופציות, מניות חסומות, יחידות מניות חסומות, מניות חסומות תלויות ביצועים, יחידות פאנטום – אלה כלים מקובלים בתכניות מבוססות הון מניות. לבחירת כלי התגמול המתאימים והנכונים לכל חברה יש השפעה רבה על גובה התגמול, על הערך הנתפס בעיני העובדים, על אחוז הדילול, גובה ההוצאה החשבונאית ועוד. לכן, ראוי שארגונים יקדישו מחשבה רבה בבחירת כלי התגמול הנכונים עבורם.

בנית תכנית תגמול הוני סדורה מאפשרת לקשר בין תגמול המנהלים והעובדים להצלחת החברה, לייצר זהות אינטרסים בין מנהלים ועובדים בחברה לבין בעלי המניות, להגביר מוטיבציה ליצירת ערך והעלאת שווי החברה, לשמר את ההון האנושי לטווח הארוך ולשפר את יכולת התחרות על כח אדם איכותי.

אנו ב-Compvision מתמחים בגיבוש מדיניות תגמול הוני בארגונים וחברות ובבניית תכניות ברורות ומפורטות למימוש והוצאה לפועל. תהליך הליווי שלנו מתחיל מסקירת כלי התגמול ההוני המקובלים בשוק ומאפייניהם, כולל הצגת היתרונות והחסרונות עבור החברה, סיוע בבחירת כלי התגמול בהם יעשה שימוש, הגדרת מדויקת של כלל הפרמטרים בתכנית, זהות הזכאים להשתתף בתכנית וטווחי הכמויות שמוענקות להם, כולל בניית מטריצת הקצאה ובליווי סימולציות מפורטות ועוד.

רגולציה

חברות ציבוריות כפופות לתיקון 20 לחוק החברות, הדורש אישור מדיניות התגמול באסיפה הכללית של בעלי המניות ופרסום של מדיניות התגמול לנושאי המשרה.
יתרה מכך, כל מרכיב בתגמול שהחברה תרצה להעניק לנושאי המשרה שלה שאינו רשום במדיניות התגמול, ידרוש אישור מיוחד של האסיפה הכללית של בעלי המניות. החלטות על שכר נושאי המשרה דורשות תהליך אישור נפרד של ועדת תגמול והדירקטוריון ולעיתים אף אסיפה כללית. תאגידים פיננסים, גופים מוסדיים ותאגידים בנקאיים עשויים להיות כפופים לדרישות נוספות. כל אלה מחייבים הכרות מעמיקה עם דרישות החוק ויצירת ההתאמות הנדרשות, כחלק ממדיניות התגמול שנבנתה בחברה.