שכר ותגמול

מדיניות ואסטרטגיה

שכר, תגמול, בונוסים ותמריצים קשורים באופן ישיר להצלחה עסקית של החברה – הם מחברים את המוטיביציה של מנהלים ועובדים בארגון לתוצאות העסקיות והפיננסיות הרצויות בשטח ומתגמלים בגין הצלחה, תרומה ותפקוד של העובדים.

נושאי השכר והתגמול בחברה דורשים חשיבה אסטרטגית מקיפה ותכנון מדויק שיורד לפרטים הקטנים, הכל על מנת לגבש את התמריץ המתאים והאפקטיבי ביותר בדרך להשגת המטרות העסקיות לאורך זמן.

חשוב לזכור ששכר זה כסף עם רגשות! לכן, מדובר בנושא קריטי עבור רוב האנשים בארגון, ללא קשר לבכירות.

Compvision היא מחברות הייעוץ הבולטות והמובילות בארץ, עם התמחות ייחודית בהובלת תהליכי שכר ותגמול בחברות וארגונים מכל התעשיות והתחומים ועבור צרכים שונים, מתכנון וגיבוש האסטרטגיה ועד ליישום בשטח באמצעות בניית כלי עבודה פרקטיים מתאימים. אנחנו מובילים את התהליך לאורך כל הדרך, החל מאיסוף הנתונים הראשוני על החברה, הבנת האסטרטגיה העסקית והמטרות, המבנה והתרבות הארגוניים והתכניות הקיימות. משם ממשיכים לבחינת נתונים השוואתיים (בנצ'מרק), הצעת חלופות לבניית מדיניות שכר ותגמול על כל מרכיביה, דרך ליווי הדיונים ותהליכי האישור של המדיניות אצל מקבלי ההחלטות ועד לבניית תשתיות מסודרות לניהול כל היבטי השכר, לרבות תוכניות יישום מדויקות וכלי עבודה להגדרת קריטריונים ברורים ומדדים להצלחה. כשיש צורך אנחנו גם מלווים את הלקוחות שלנו בשלב היישום, המעקב והבקרה, כדי לוודא שמירה על אפקטיביות לאורך זמן.

אנו יוצרים תהליך מותאם באופן מיוחד עבור כל לקוח, לפי הנתונים הקיימים, מבנה החברה, אופי הפעילות, האסטרטגיה ומספר העובדים.

תהליכי עדכון שכר

עדכון שכר הוא תהליך שקורה בחברות רבות באופן קבוע והוא קשור באופן ישיר לניהולי תקציבי ופיננסי של החברה. גיבוש מדיניות ברורה לתהליך עדכוני שכר מאפשר לארגון לנהל את תקציב השכר באופן מושכל, לבצע עדכונים נכונים ולתקשר לעובדים ולמנהלים את התהליך והתוצאות בצורה אפקטיבית.

תהליך עדכוני השכר כרוך בקבלת החלטות מהותיות, הדורשות ייעוץ והכוונה מקצועיים – נדרשת התאמה של התכנית לאופי הייחודי, לנתונים הפיננסיים ולנתונים ספציפיים בכל ארגון, ביניהם תדירות תהליך עדכוני השכר, הקריטריונים המשפיעים על גובה העדכון והגורמים בארגון המעורבים בהחלטה.

אנחנו ב-Compvision מציעים תהליך המבוסס על ניסיון של שנים בליווי ארגונים וחברות. זהו תהליך מובנה ושיטתי, החל משלב קביעת התקציב ועד לעדכון העובדים בשכרם. כחלק מהתהליך, אנו מייצרים ומציעים ללקוחותינו מגוון כלים ייחודיים ופרקטיים לסיוע בקבלת החלטות והטמעתן בארגון.

תוכניות תמריצים ובונוסים

תמריצים, מענקים, בונוסים, חלוקת רווחים ותכניות נוספות הם כלים מצוינים והזדמנות לביסוס קשר ישיר וחשוב בין ביצועי החברה ובין פעילות העובדים והרצון להצליח, שמתורגם גם לתגמול המשולם בפועל.

מנסיוננו, כשמחברים בין ביצועים לבין תמריצים באופן נכון, זהו צעד חשוב ומשמעותי להשגת המטרות העסקיות, הגברת המוטיבציה בקרב מנהלים ועובדים, יצירת איזון טוב בין הוצאות שכר קבועות ומשתנות ועד להעלאת שביעות רצונם של העובדים ושימור הטובים שבהם לאורך זמן.

ב-Compvision ליווינו כבר מאות ארגונים,חברות ואלפי מנהלים ביצירת מודלים למתן תמריצים ובונוסים לעובדים, בדרך המותאמת במיוחד לצרכי הארגון ומטרותיו.

תהליך הליווי ובניית תכנית התמריצים כוללים יצירת השוואה (בנצ'מרק) מול מודלים מקובלים בגופים דומים בשוק, הגדרת תקציב, תנאי סף, תקרות ופוטנציאל מענקים לבעלי התפקידים השונים. בנוסף, הגדרת הפרמטרים לתשלום, כולל הקשר לתוצאות החברה וביצועי העובדים. אנחנו בונים את המודל, מציגים סימולציה להבנת המשמעויות הכספיות ומלווים את לקוחותינו גם בשלבי היישום, באמצעות כלי עבודה פרקטיים ושימושיים.

תגמול הוני - אופציות ומניות

תגמול הוני הוא תגמול שנגזר מעליית הערך הצפויה של שווי החברה בהמשך או מהשינוי במחיר המניה ביחס למחיר המימוש שנקבע. תכנית התגמול ההוני יוצרת עבור מנהלים ועובדים בחברה פוטנציאל לתגמול משמעותי במקרה של שיפור ביצועי החברה בטווח הארוך.

אופציות, מניות חסומות, יחידות מניות חסומות, מניות חסומות תלויות ביצועים, יחידות פאנטום – אלה כלים מקובלים בתכניות מבוססות הון מניות. לבחירת כלי התגמול המתאימים והנכונים לכל חברה יש השפעה רבה על גובה התגמול, על הערך הנתפס בעיני העובדים, על אחוז הדילול, גובה ההוצאה החשבונאית ועוד. לכן, ראוי שארגונים יקדישו מחשבה רבה בבחירת כלי התגמול הנכונים עבורם.

בנית תכנית תגמול הוני סדורה מאפשרת לקשר בין תגמול המנהלים והעובדים להצלחת החברה, לייצר זהות אינטרסים בין מנהלים ועובדים בחברה לבין בעלי המניות, להגביר מוטיבציה ליצירת ערך והעלאת שווי החברה, לשמר את ההון האנושי לטווח הארוך ולשפר את יכולת התחרות על כח אדם איכותי.

אנו ב-Compvision מתמחים בגיבוש מדיניות תגמול הוני בארגונים וחברות ובבניית תכניות ברורות ומפורטות למימוש והוצאה לפועל. תהליך הליווי שלנו מתחיל מסקירת כלי התגמול ההוני המקובלים בשוק ומאפייניהם, כולל הצגת היתרונות והחסרונות עבור החברה, סיוע בבחירת כלי התגמול בהם יעשה שימוש, הגדרת מדויקת של כלל הפרמטרים בתכנית, זהות הזכאים להשתתף בתכנית וטווחי הכמויות שמוענקות להם, כולל בניית מטריצת הקצאה ובליווי סימולציות מפורטות ועוד.

תגמול מותאם אישית

הרעיון הייחודי של "תגמול מותאם אישית" – חבילת תגמול מותאמת לכל עובד – מבוסס על ההנחה שלאנשים שונים יש צרכים שונים, העדפות שונות וערך נתפס שונה למרכיבים השונים של שכר ותגמול.

ברור לכל שחבילת השכר והתגמול של עובדים קשורה בקשר ישיר לרמת המוטיבציה, המחויבות וכן לאיכות הביצועים שלהם, ומכאן שככל שחברה תצליח ליצור הלימה גבוהה יותר בין העדפותיהם וצרכיהם של עובדים לתמהיל השכר והתגמול שלהם, כך גדל הסיכוי שאותם עובדים יהיו שבעי רצון יותר, בעלי מוטיבציה גבוהה וירצו להשאר בחברה לאורך זמן.

על בסיס שנות הניסיון הרבות שלנו, אנו ב-Compvision מציעים תהליך ייחודי המתחיל במיפוי של פרופילי העובדים השונים בחברה, מבנה חבילת השכר והתגמול הנוכחית שלהם וכן זיהוי הצרכים וההעדפות של העובדים בעזרת הנהלת החברה וצוות ה-HR. לאחר מכן, אנו מגבשים הצעה מפורטת לחבילת שכר ותגמול מודולרית, הכוללת אפשרויות בחירה שונות, אותה ניתן להציע לעובדים השונים בחברה.