תגמול תלוי ביצועים

אלו חלק מהשאלות שאנחנו נשאלים פעם אחר פעם:

תכנית תגמול תלוי ביצועים מסייעת לכם לקבל את התשובות הרלוונטיות, הברורות והפרקטיות לכל השאלות האלו ולהרבה אחרות ולבחון איך אתם משלבים תגמולים במערך הפעילות של העסק.

את מי תשרת תכנית תגמול תלוי ביצועים?

בניית תכנית מפורטת ומותאמת אישית לאופי הארגון והעובדים בו, תתאים למנכ"לים, חברי הנהלה, סמנכ"לי מכירות, כספים או משאבי אנוש, מנהלי שכר והטבות ואחרים המעוניינים לפתח מודל מסודר של תגמול התלוי בביצועי העובדים.

התכנית מאפשרת לכל אחד מבעלי התפקידים האלו, שייתכן וכבר מנהלים מערכות תגמול תלוי ביצועים, לבחון מה עושים אחרים, מה מקובל בחברות דומות וארגונים דומים, אילו סוגי תכניות ומודלים אפקטיביים יותר או פחות ומתי יש סיכוי שתכנית מסוימת תקצור הצלחות בארגון.

המומחים של Compvision מלווים כבר 15 שנה חברות וארגונים בבניית תכניות תגמול תלויות ביצועים, בונוסים למנהלים ועובדים, תמריצים למנהלי ואנשי מכירות, תגמול למערכי שירות וייצור ועוד.

מהם שלבי העבודה בבניית התכנית?

1

הבנת הלקוח

סקירת האסטרטגיה הכללית, היעדים, האתגרים, התרבות הארגונית והמבנה הארגוני

2

בחינת המצב הקיים

סקירת תוכניות קיימות במידה וישנן. ניתוח אפקטיביות, זיהוי פערים ונושאים לשיפור

3

יצירת השוואה

מה נעשה בחברות וארגונים דומים, סקירת סוגי מודלים והשוואת שכר ותגמול.

4

הצגת חלופות

קביעת עקרונות מרכזיים שעל בסיסם ייבנו תכניות ספציפיות.

5

בניית תכניות

תגמול מפורטות, הגדרת התקציב, פוטנציאל התגמול על פי תפקידים, הגדרת הפרמטרים (מדדים) שימדדו, קביעת המשק היחסי של הפרמטרים, תדירות המדידה ובניית "קווי התשלום" (הקשר בין רמת הביצוע לתגמול הניתן בגינה)

6

ביצוע סימולציות

לחיזוי תוצאות התכנית והשפעתה על החברה ועל העובדים המתוגמלים

7

התאמה לרגולציה (במידה ונדרש)

התאמת המודלים לדרישות הרגולציה בארגונים כגון מוסדות פיננסים וחברות ציבוריות

8

הצגת התכניות

ליווי וסיוע ביישום, בהצגה ובהסברה למשתתפים – מצגות הסבר, מסמכי שאלות ותשובות, סימולאטור אישי וכד'

9

בניית הכלים

ליישום התכניות – קבצים להגדרת היעדים, קבצי חישוב וסימולטורים, דוחות אישיים וניהוליים, בהתאם לדרישת הלקוח

10

אופציונלי

ליווי וסיוע ביישום, בהצגה ובהסברה למשתתפים – מצגות הסבר, מסמכי שאלות ותשובות, סימולאטור אישי וכד'

יצירת תהליך מסודר ומפורט של בניית תכנית תגמול תלוי ביצועים תאפשר לארגון ליצור מבנה ברור ובהיר של תגמולים, לבחון כדאיות בסיטואציות שונות, לשלוט על התקצוב ולנטר את התוצאות.

לפרטים נוספים וקביעת פגישה – צרו איתנו קשר ונחזור אליכם בהקדם