תגמול בכירים

תגמול מנהלים בכירים הוא סוגיה רגישה ומאתגרת בכל חברה, ציבורית או פרטית. אינספור שאלות מלוות את הנושא והוא דורש ניהול שיטתי ובניית תכניות מוגדרות וברורות לביצוע תהליכי התגמול. התהליך המובנה שלנו יוצר חיבור בין המנהל הבכיר לאסטרטגיה של הארגון ומסייע בתיאום הציפיות שבין המנהל הבכיר לבין בעלי העניין בחברה ומשפר את ביצועיה.

תגמול בכירים בחברות פרטיות וציבוריות

חברות פרטיות אינן מחויבות לאמץ מדיניות תגמול, אבל ראוי ונכון לבחון את הנושא ולבנות מדיניות ואסטרטגיה ברורה שתהדק את הקשר בין הצלחתה העסקית של החברה לבין תגמול המנהלים והצוות המוביל שלה. תגמול זה מסייע בשמירה על הכשרונות הקיימים בחברה והנעת המנהלים לפעולה.

כדי להשיג את המטרות האלו, יש צורך לאזן בין צרכים שונים ומגוונים של החברה, ביניהם התמודדות עם התחרות על ההון האנושי, רגולציה מוגברת, שיקולי מס ואילוצים חשבונאיים, צרכים עסקיים משתנים, מטרות ארוכות טווח ותפיסת העולם העסקית והניהולית של החברה.

חברות ציבוריות מחויבות לאשר מדיניות תגמול על-פי תיקון 20 לחוק החברות. תגמול מנהלים בתאגיד פיננסי עשוי להיות כפוף לדרישות נוספות. כך גם גופים מוסדיים ותאגידים בנקאיים.

הפתרונות שלנו:

בניית תכניות תגמול ספציפיות:

כיצד זה עובד בפועל?

ליווי ההנהלה והדירקטוריון לאורך כל התהליך

ליווי ההנהלה הבכירה, ועדת התגמול והדירקטוריון לאורך תהליך גיבוש מדיניות התגמול, בהתאם לדרישות הרגולציה.

בנייה או התאמה של תכניות התגמול 

 סיוע בבנייה או בעדכון של תכנית הבונוס והתגמול ההוני, בהתאם להוראות החוק ולמדיניות שתגובש.

בניית סימולציות תומכות החלטה ביחס להרכב התגמול

 על בסיס חישוב המדדים הנדרשים בחוק, ביניהם היחס בין עלות שכר נושא המשרה לעלות השכר של שאר עובדי החברה ועובדי הקבלן, היחס בין רכיבים קבועים למשתנים והכנת סימולציות תומכות החלטה לגבי הרכב המדדים ובחינת יעדי התגמול.

גיבוש מדיניות תגמול 

מלבד דרישות החוק, מדיניות התגמול תתבסס על שורה של שיקולים כמו: תפיסות הניהול של הבעלים ושל ההנהלה, המטרות והיעדים העסקיים, ערכי החברה, הצורך לחבר בין ביצועי החברה לתגמול נושאי המשרה לצורך גיוס ושימור מנהלים איכותיים, הגברת המוטיבציה והשאיפה למצוינות בחברה, הוגנות פנימית, השוואה למקובל בשוק ועוד.

השוואות שכר (Benchmark) למקובל בשוק הרלוונטי – 

הכנת דו"ח השוואתי של חבילת התגמול של נושאי המשרה בחברה ביחס לקבוצת השוואה שתוגדר על-פי מאפייני החברה.

לאורך השנים יצרנו והשתתפנו בבניית עשרות תהליכי תגמול של מנהלים בכירים. הניסיון שלנו מתורגם ליכולת להבין ולשקף את נקודות המבט של הבעלים, הדירקטוריון וההנהלה וליצור אינטגרציה של מכלול הגורמים הרלוונטיים להחלטה בנושא.

אנחנו יוצרים את מתכונת העבודה המתאימה ביותר עבורכם – החל בפגישות ייעוץ בודדות בתחום מוגדר ועד לשותפות מלאה ובניית תכנית עבודה כוללת. קרא עוד עלינו

 

לפרטים נוספים ולקביעת פגישה – צרו איתנו קשר ונחזור אליכם בהקדם