קטלוג עיסוקים

אנו מציעים לך תהליך קצר וממוקד שבסופו תוצר ברור – קטלוג עיסוקים ארגוני הכולל את כל המרכיבים הבאים:

 • הגדרת אשכולות (משפחות) עיסוקים
 • טיוב עיסוקים – הרבה פחות עיסוקים על אותו מספר עובדים
 • רשימת עיסוקים מסודרת
 • שיבוץ כלל העובדים לעיסוקים השונים
 • עידכון במערכות מידע
 • נוהל תחזוקה שוטפת וכללים להוספה/הורדה של עיסוקים

אופציונלי:

 • יצירת קשר לשכר ותגמול
 • עדכון/כתיבת תיאורי העיסוקים

קטלוג עיסוקים ארגוני – תוצרים טיפוסיים

אייקון מצויר גרף באתר

מתודולוגיה תומכת

 • קריטריונים לקיבוץ/פירוק תפקידים לעיסוק
 • פורמט אחיד ומחייב לתיאור העיסוק
 • תהליכי עבודה לתחזוקה שוטפת של הקטלוג
אייקון מצויר דמות עם כוכבים

מרכיבי קטלוג העיסוקים

 • רשימת עיסוקים מטויבת
 • שיוך העיסוקים ל"משפחות" בראיה של עולמות תוכן מקצועיים
 • תיאורי עיסוקים לכל העיסוקים
 • שיבוץ העובדים לעיסוקים המעודכנים ועדכון במערכות מידע

התועלות בבניית קטלוג עיסוקים

 • ניתוח מערך העיסוקים הנוכחי בארגון וזיהוי פערים וכפילויות
 • רשימת עיסוקים אחידה לכלל הארגון, המסודרת על-פי משפחות או אשכולות עיסוקים
 • תיאורי עיסוקים מעודכנים בפורמט אחיד
 • שיבוץ עובדים לרשימת העיסוקים המעודכנת
 • תהליכים מותאמי אינטגרציה בעקבות מיזוג בין חברות
 • נהלי עבודה לשמירה על עדכניות רשימת העיסוקים ולשיבוץ עובדים חדשים (או מנוידים) לעיסוקים
 • עדכון מערכות המידע בארגון

דוגמה מתוך קטלוג עיסוקים 

דוגמה מתוך קטלוג עיסוקים

השלבים (לדוגמא) בבניית קטלוג עיסוקים ארגוני 

השלבים בבניית קטלוג עיסוקים ארגוני