מדרג ארגוני

צמד המילים "מדרג ארגוני" מעורר אצל רבים מלקוחותינו הרבה סימני שאלה, בעיקר בכל הקשור לצורך ביצירת התשתית החשובה הזו. במילים פשוטות, זוהי תשתית המתייחסת להיררכיה ולאופי של העיסוקים בארגון. תשתית המדרג הארגוני מקיפה את הדרגות, מערך התארים, מסלולי קריירה, מוטת שליטה, הקריטריונים לשינוי בתפקיד ולתוכניות תגמול המבוססות על מדידת הערך בעיסוק.

מדרג ארגוני משמש כבסיס מהותי לתוכניות תגמול יעילות ולתהליכי ניהול ההון האנושי והפיננסי המניעים את הארגון, לרבות total rewards, תכנון כ"א, מסלולי קריירה, פיתוח ארגוני ושימור ידע.

המדרג הארגוני מסייע לכוון, להתאים ולנהל את התהליכים הבאים

כאשר המדרג הארגוני אינו מעודכן, או שאינו מותאם לארגון, לא ניתן למנף את כישורי העובד או להיערך למול הצרכים העסקיים. בנוסף, לבנייה והטמעה של מדרג ארגוני יש השפעה ישירה על ניהול שינויים במבנה הארגוני, קידום סדר עדיפויות עסקי, צמיחה והתבגרות טבעית של הארגון, יצירת מסלולי קריירה וניהול, בקרת עלויות ותחזית הוצאות, תכנון כוח האדם ובניית תוכניות תגמול מעודכנות.

 המומחים של Compvision מלווים כבר כ-15 שנים ארגונים וחברות בבניית מדרגים ארגוניים במסגרת תהליכי ליווי שונים.  אנחנו תופרים את הפתרון בהתאם לצרכיו של כל לקוח לפי פרמטרים שונים ובוחנים האם יש צורך בתהליך מצומצם ו"רזה" המערב בעיקר את מחלקות כוח האדם ומנהלים בכירים ספורים או בתהליך מלא המערב מחלקות ורמות ניהוליות שונות בארגון

מה כולל תהליך בניית מדרג ארגוני?

אנו מלווים חברות וארגונים ביצירת המדרג מתוך הבנת החשיבות שלו בכל צעד בפעילות – מהגדרת התפקידים, דרך ציפיות ממנהלים ומעובדים ועד לשמירה על ערך העובדים לארגון, קידום עובדים, הקטנת חשיבות הפוליטיזציה והלחץ, הגדלת רמת האמון של הדירקטוריון, המשקיעים ומחזיקי העניין. ובסופו של דבר, הגדלת ערך החברה.