מדיניות ותהליכים

הצלחה של ארגון, חברה או בית עסק מושתתים לא מעט על ניהול נכון של מרכיבי השכר והתגמול. כדי ליצור מערך נכון של תגמולים, הסכמי שכר ותמריצים יש צורך בקביעת עקרונות יסוד, יצירת נהלים והגדרת מדיניות מסודרת המתאימה לאופי הארגון ולחלוקת הנטל בין העובדים.

היועצים והמומחים של CompVision נמצאים שם כדי ללוות מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש ומנהלי שכר בבדיקה מקיפה, בחינת המצב וקביעה של מדיניות ותהליכים מוסדרים ליצירת מבנה שכר בתוך הארגון. כך אנחנו מסייעים לאנשי הארגון להגיע ליעדים ולמטרות שהוגדרו בתחילת הדרך.
איך נקבע את המדיניות ונגבש תהליכים מסודרים?
התהליך שאנחנו מציעים מתקיים בשלושה שלבים עיקריים.

היועצים והמומחים של CompVision נמצאים שם כדי ללוות מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש ומנהלי שכר בבדיקה מקיפה, בחינת המצב וקביעה של מדיניות ותהליכים מוסדרים ליצירת מבנה שכר בתוך הארגון. כך אנחנו מסייעים לאנשי הארגון להגיע ליעדים ולמטרות שהוגדרו בתחילת הדרך.
איך נקבע את המדיניות ונגבש תהליכים מסודרים?
התהליך שאנחנו מציעים מתקיים בשלושה שלבים עיקריים.

1

קביעת עקרונות

בשלב הראשון אנחנו נמצאים שם כדי למפות את המצב הקיים וליצור עקרונות יסוד לתגמול עובדים ומנהלים. העקרונות נקבעים בשיתוף פעולה עם אנשי החברה, לאחר סקירה מקיפה של שאלות מהותיות רבות. במהלך תהליך זה אנחנו סוקרים את ערכי החברה, החזון והמטרות שלה, בוחנים מהי האסטרטגיה של אנשי החברה ומהי התרבות הארגונית שמתקיימת בה כרגע.
אנחנו שואלים שאלות רבות ובוחנים דרכן את העקרונות החשובים שעולים מהמחקר.
הבדיקות שלנו כוללות סקירה של שאלות כמו מהם אתגרי החברה העיקריים בתחום התגמול, עבור מה רוצה החברה לשלם (ביצועים, עבודת צוות, מסירות, מאמץ והשקעה), מה רוצים לעודד בחברה ומה לא? (התנהגויות, דרכי פעולה), האם מוכנים לאפשר פערים גדולים בתגמול? ואם כן, באלו רכיבים?
בנוסף, אנחנו בודקים כיצד רוצים למצב את התגמולים בחברה, האם באמצעות שכר הבסיס, תנאים נלווים, תגמות תלוי ביצועים, תגמול הוני ועוד.

1

קביעת עקרונות

בשלב הראשון אנחנו נמצאים שם כדי למפות את המצב הקיים וליצור עקרונות יסוד לתגמול עובדים ומנהלים. העקרונות נקבעים בשיתוף פעולה עם אנשי החברה, לאחר סקירה מקיפה של שאלות מהותיות רבות. במהלך תהליך זה אנחנו סוקרים את ערכי החברה, החזון והמטרות שלה, בוחנים מהי האסטרטגיה של אנשי החברה ומהי התרבות הארגונית שמתקיימת בה כרגע.
אנחנו שואלים שאלות רבות ובוחנים דרכן את העקרונות החשובים שעולים מהמחקר.
הבדיקות שלנו כוללות סקירה של שאלות כמו מהם אתגרי החברה העיקריים בתחום התגמול, עבור מה רוצה החברה לשלם (ביצועים, עבודת צוות, מסירות, מאמץ והשקעה), מה רוצים לעודד בחברה ומה לא? (התנהגויות, דרכי פעולה), האם מוכנים לאפשר פערים גדולים בתגמול? ואם כן, באלו רכיבים?
בנוסף, אנחנו בודקים כיצד רוצים למצב את התגמולים בחברה, האם באמצעות שכר הבסיס, תנאים נלווים, תגמות תלוי ביצועים, תגמול הוני ועוד.

2

הגדרת המדיניות

לאחר ניתוח מצב השכר בפועל וגיבוש תפיסת התגמול של החברה, המומחים שלנו מסייעים לחברה לנסח מדיניות במכלול נושאי השכר והתגמול.
בתוך תהליך זה אנחנו לוקחים בחשבון נתונים מספריים ומשתנים איכותיים רבים, ביניהם החוק, הסכמים אישיים/ קיבוציים, הבעלות, התעשייה, השכר המקובל בענף ועוד.

2

הגדרת המדיניות

לאחר ניתוח מצב השכר בפועל וגיבוש תפיסת התגמול של החברה, המומחים שלנו מסייעים לחברה לנסח מדיניות במכלול נושאי השכר והתגמול.
בתוך תהליך זה אנחנו לוקחים בחשבון נתונים מספריים ומשתנים איכותיים רבים, ביניהם החוק, הסכמים אישיים/ קיבוציים, הבעלות, התעשייה, השכר המקובל בענף ועוד.

3

בניית תוכנית מסודרת לאחר הגדרת המדיניות

התוכנית כוללת מספר תהליכים שונים:

 1. בניית טווחי שכר לעיסוק על בסיס המקובל בשוק (בהתבסס על סקרי שכר).
 2. יצירת מנגנון של הגינות פנימית (כולל התייחסות לוותק ולשלבים שונים בהתפתחות).
 3. ביצוע סימולציות וניתוח כלכלי של השינויים במדיניות הנוכחית ויישום המדיניות החדשה.
 4. בחינת ההיבטים החוקיים של השינויים במדיניות הקיימת.
 5. ליווי החברה בתהליך המעבר והיישום בדגש מיוחד על תקשורת והסברה פנים וחוץ ארגוניות.

3

בניית תוכנית מסודרת לאחר הגדרת המדיניות

4

בחינת מערך התנאים הנלווים

ניתוח ההשפעה הכלכלית הנובעת משינוי המדיניות לגבי כל אחד מהרכיבים הללו וגיבוש מדיניות תנאים נלווים המתאימה לצרכי הארגון ולאופיו.
הנתונים הנסקרים במסגרת בחינת המערך מתייחסים לנושאים כמו תנאים סוציאליים, ימי חופשה, ימי מחלה, רכבים, טלפונים ניידים, ארוחות, נסיעות, תנאי סיום יחסי עובד-מעביד. בנוסף, נבדקים התנאים הפחות שגרתיים, ביניהם קורסים, הלוואות, ייעוץ פסיכולוגי ועוד.

4

בחינת מערך התנאים הנלווים

ניתוח ההשפעה הכלכלית הנובעת משינוי המדיניות לגבי כל אחד מהרכיבים הללו וגיבוש מדיניות תנאים נלווים המתאימה לצרכי הארגון ולאופיו.
הנתונים הנסקרים במסגרת בחינת המערך מתייחסים לנושאים כמו תנאים סוציאליים, ימי חופשה, ימי מחלה, רכבים, טלפונים ניידים, ארוחות, נסיעות, תנאי סיום יחסי עובד-מעביד. בנוסף, נבדקים התנאים הפחות שגרתיים, ביניהם קורסים, הלוואות, ייעוץ פסיכולוגי ועוד.

5

המרת מבנה שכר (מודל המרה) בעת מיזוגים ורכישות

במקרים בהם עוברת החברה תהליך של מיזוג או רכישה, נחוץ מודל להמרת מבנה השכר מחברה אחת לרעותה.
המודל צריך לכלול חלופות השומרות על מסגרת התקציב ובכך להבטיח איזון נכון בין מרכיבי חבילת התגמול.
בתהליך נלקחות בחשבון השפעות לטווח ארוך, ביניהן מיקום שכר הבסיס ביחס לשוק, גובה התמריצים והבונוס וכד'.
בנוסף, אנו בודקים את הערך הנתפס בעיני העובדים, התמודדות עם חשיפות משפטיות וכן סוקרים ומסייעים בהצגת המודל החדש לעובדים ושימור שביעות רצונם ונאמנותם לחברה.

5

המרת מבנה שכר (מודל המרה) בעת מיזוגים ורכישות

במקרים בהם עוברת החברה תהליך של מיזוג או רכישה, נחוץ מודל להמרת מבנה השכר מחברה אחת לרעותה.

המודל צריך לכלול חלופות השומרות על מסגרת התקציב ובכך להבטיח איזון נכון בין מרכיבי חבילת התגמול.

בתהליך נלקחות בחשבון השפעות לטווח ארוך, ביניהן מיקום שכר הבסיס ביחס לשוק, גובה התמריצים והבונוס וכד'. בנוסף, אנו בודקים את הערך הנתפס בעיני העובדים, התמודדות עם חשיפות משפטיות וכן סוקרים ומסייעים בהצגת המודל החדש לעובדים ושימור שביעות רצונם ונאמנותם לחברה.

6

תהליך בניית מודל המרה כולל:

 • גיבוש עקרונות ההמרה לכל סוגי ההסכמים בחברה.
 • עריכת חישובים וסימולציות המסייעים לבחון את העלויות לחברה, בהקשר לכל עובד באופן פרטני.
 • בניית גיליון המרה מדויק עבור כל עובד ואימות נתוניו.
 • בניית תכנית הסברה למנהלים ולעובדים, הכוללת מצגת ומסמך שאלות ותשובות.
 • פגישות הסברה עם המנהלים בחברה.
 • השתתפות פעילה בשיחות ההסברה עם העובדים (הן בקבוצות והן בפגישות אישיות).

6

תהליך בניית מודל המרה כולל:

-גיבוש עקרונות ההמרה לכל סוגי ההסכמים בחברה.
-עריכת חישובים וסימולציות המסייעים לבחון את העלויות לחברה, בהקשר לכל עובד באופן פרטני.
-בניית גיליון המרה מדויק עבור כל עובד ואימות נתוניו.
-בניית תכנית הסברה למנהלים ולעובדים, הכוללת מצגת ומסמך שאלות ותשובות.
-פגישות הסברה עם המנהלים בחברה.
-השתתפות פעילה בשיחות ההסברה עם העובדים (הן בקבוצות והן בפגישות אישיות).

מניסיוננו, כל שינוי במבנה השכר מעורר חששות וחשדות בקרב העובדים ועל כן יש לטפל בו במקצועיות וברגישות.

אנחנו מסייעים למנהלי משאבי אנוש, למנכ"ל החברה או לכל אדם אחר האמון על יצירת השינויים הללו, להבין ולקבוע את מבנה השכר בארגון כך שישרת את מטרות הארגון או החברה בטווח הארוך.

מניסיוננו, כל שינוי במבנה השכר מעורר חששות וחשדות בקרב העובדים ועל כן יש לטפל בו במקצועיות וברגישות.

אנחנו מסייעים למנהלי משאבי אנוש, למנכ"ל החברה או לכל אדם אחר האמון על יצירת השינויים הללו, להבין ולקבוע את מבנה השכר בארגון כך שישרת את מטרות הארגון או החברה בטווח הארוך.