מדדים ויעדים

אבל כאן נשאלת שאלה ברורה – מהי בעצם התוצאה הטובה ביותר? איך מודדים אותה? איך מעריכים אותה?

בפרקטיקה, כשאנחנו נמצאים בתוך הארגון ושקועים בהוויה היומיומית שלו, לא תמיד אנחנו משכילים לכמת את המטרות והיעדים, ליצור את הבסיס למדדים ולהגדיר את התוצאות הרצויות.

ב-Compvision אנחנו מספקים את הראייה האובייקטיבית והמקצועית למדד היעדים והתוצאות הרצויות ומציעים תהליך שלם מ-א' ועד ת' שבסופו תקבלו את התוצרים הבאים:

למי מיועד התהליך?

התהליך מסייע לדירקטוריון, למנכ"ל, להנהלה ולכל מנהל ועובד בארגון, כל עוד הללו באמת מחויבים לתוצאות, ביצועים ושיפור מתמיד. הוא מספק מראה ברורה ואמות מידה מדויקות לסקירת הביצועים בחברה, להגדרת מטרות שניתן ליישם ולהגדרת מדדי ההצלחה.

1

 סקירת פרופיל הלקוח, סקירת האסטרטגיה הכללית, היעדים, האתגרים, התרבות הארגונית והמבנה הארגוני.

2

בחירת המתודולוגיה הספציפית לקביעת המדדים והיעדים, כדוגמת Balanced Scorecard) BSC) או MBO – Management by Objectives – או כל שיטה אחרת שמתאימה לארגון.

3

בחירת סט מדדים (KPI's – Key Performance Indicators) לארגון כולו ולכל אחת מהיחידות והפונקציות הרלוונטיות.

4

קביעת שיטת המדידה, הגדרת הסולמות וטווחי ההצלחה למדדים כמותיים ואיכותיים

5

בניית כלי העבודה שישמשו את הארגון להפעלת השיטה שנבחרה.

6

ליווי המנהלים בבניית המדדים והיעדים הספציפיים.

7

בניית "תיק הפעלה" לתהליך – תיק זה מאפשר לארגון ליישם את השיטה בכוחות עצמו לאחר השלמת התהליך על ידינו.

8

יישום בפועל של התוכנית: שירות אופציונלי הכולל לקיחת אחריות לתפעול המהלך כולו.