מבנה חבילת שכר

ניהול נכון של מרכיבי השכר והתגמול הוא אקוטי להצלחתו של הארגון.
המומחים של CompVision מלווים מנהלי חברות ומנהלי משאבי אנוש בבחינה ובקביעה של מדיניות ומבנה השכר בארגון ומובילים אותם להשגת יעדי הארגון ומטרותיו ארוכות הטווח.

איך זה עובד?

1. קביעת העקרונות

את התהליך אנו מתחילים בקביעת עקרונות היסוד לתגמול. תהליך זה מתבצע בשיתוף החברה לאחר העלאת שאלות רבות בנוגע לערכיה, לחזונה, לאסטרטגיה ולתרבות הארגונית שלה, לדוגמה:

 • מהם אתגרי החברה העיקריים בתחום התגמול?
 • עבור מה רוצה החברה לשלם (ביצועים, עבודת צוות, מסירות, מאמץ והשקעה)?
 • מה רוצים לעודד בחברה ומה לא? (התנהגויות, דרכי פעולה)
 • האם מוכנים לאפשר פערים גדולים בתגמול? ואם כן, באלו רכיבים?
 • כיצד רוצים למצב את התגמול בחברה (מעל/ מתחת לממוצע או לעשירון מסוים) במרכיבי התגמול השונים?
  • שכר הבסיס
  • תנאים נלווים
  • תגמול תלוי ביצועים
  • תגמול הוני
 • האם מעוניינים לבסס קשר בין התגמול לבין תהליכי הערכת ביצועים?
 • מהם התהליכים הניהוליים הנדרשים לצורך הסברה פנים-ארגונית והטמעה של תפיסת השכר בארגון?

2. הגדרת מדיניות השכר והתגמול בחברה

לאחר ניתוח מצב השכר בפועל וגיבוש תפיסת התגמול של החברה, מסייעים לחברה לנסח מדיניות במכלול נושאי השכר והתגמול. בתוך כך נלקחים בחשבון גם נתונים מספריים וגם משתנים איכותיים (כגון: החוק, הסכמים אישיים/ קיבוציים, הבעלות, התעשייה, המקובל בענף).

3. התוצרים לאחר הגדרת המדיניות

 • בניית טווחי שכר לעיסוק על בסיס המקובל בשוק (בהתבסס על סקרי שכר).
 • מנגנון של הוגנות פנימית (כולל התייחסות לוותק ולשלבים שונים בהתפתחות).
 • ביצוע סימולציות וניתוח כלכלי של השינויים במדיניות הנוכחית ויישום המדיניות החדשה.
 • בחינת ההיבטים החוקיים של השינויים במדיניות הקיימת.
 • ליווי החברה בתהליך המעבר והיישום בדגש מיוחד על תקשורת והסברה פנים וחוץ ארגוניות.
 • בחינת מערך התנאים הנלווים: ניתוח ההשפעה הכלכלית הנובעת משינוי המדיניות לגבי כל אחד מהרכיבים הללו וגיבוש מדיניות תנאים נלווים המתאימה לצרכי הארגון ולאופיו, כגון: תנאים סוציאליים, ימי חופשה, ימי מחלה, רכבים, טלפונים ניידים, ארוחות, נסיעות, תנאי סיום יחסי עובד-מעביד, וכן התנאים הפחות שגרתיים, כגון: קורסים, הלוואות, ייעוץ פסיכולוגי ועוד.

במקרים של מיזוגים ורכישות – בניית מודל להמרה של מבנה השכר