הגדרת תפקידים

תיאור עיסוק (Description Job) הוא מסמך המהווה "תעודת זהות של העיסוק" המתעד את מאפייניו המרכזיים: מיקום במבנה הארגוני, תחומי אחריות מרכזיים, ממשקי עבודה מרכזיים, כישורים נדרשים ועוד.

תהליך בניית תיאורי עיסוקים תורם לקיבוץ נכון של המשרות לעיסוקים ולתחזוקה שוטפת יעילה יותר של שיבוץ העובדים לפי משרות ועיסוקים.
תיאור עיסוק מהווה כלי עזר חשוב בתהליכי מיון, גיוס, ניוד, הדרכה, השוואת שכר וכד'.

תכולת העבודה לכתיבת / עדכון תיאורי העיסוקים בארגון

סמל אתר ירוק

בניית פורמט העונה בצורה מיטבית לצרכים של הארגון

הפורמט מגובש לאחר סדרת פגישות עם המנהלים הרלוונטיים בארגון (בד"כ בתחומי גיוס, הדרכה, פיתוח מנהלים, תכנון מש"א וכד')

סמל אתר כתום

גיבוש רשימות סגורות ככל שניתן של ערכים אפשריים עבור כל אחד מהשדות בתיאור

-הרשימות הראשוניות מיוצרות על ידינו על בסיס ידע מצטבר שלנו וניתוח חומרים הקיימים בארגון תוך ביטול כפילויות ויצרת סטנדרטיזציה

-בניית כלי ממחושב עבור הארגון המאפשר יצירת תיאור עיסוק בפורמט מוגדר תוך שימוש ברשימות סגורות של ערכים

סמל אתר כתום

כתיבת/עדכון תיאורי העיסוקים

עבודה זו מתבצעת בד"כ על בסיס חומרים גולמיים הקיימים בארגון תוך השלמת המידע הנדרש באמצעות מגורמי מש"א / מנהלים רלוונטיים

סמל אתר ירוק

בניית נהלי עבודה לתחזוקה של תיאורי העיסוקים

מרכיב עבודה זה הינו הכרחי ע"מ לשמור על עדכניות קטלוג העיסוקים לאורך זמן